A A A

Masyw Ślęży

Około 10 kilometrów od naszego Zajazdu rozpościera się Ślężański Park Krajobrazowy. Utworzono go w 1987 roku rozciągając pieczę nad całym, bogatym w zabytki archeologiczne a także w unikatowe gatunki roślin i zwierząt regionem.

 

 

Na obszarze Parku wyróżniono 5 rezerwatów, między innymi Rezerwat Archeologiczny w Będkowicach, gdzie znajduje się wczesnośredniowieczny zespół osadniczy składający się z grodziska (VIII-XI wiek) oraz cmentarzyska kurhanowego (VII-IX wiek). Utworzono tam skansen osady słowiańskiej otoczony ogrodzeniem palisadowym.

 

 

 

Najważniejszy jest oczywiście rezerwat krajobrazowo-geologiczny i historyczny "Góra Ślęża". Ślęża to najwyższy szczyt (718 m n.p.m.) w masywie, z nią łączą się Gozdnica (310 m n.p.m.), Wieżyca (415 m n.p.m.) i Stolna (370 m n.p.m.) oraz oddzielone od niej Potokiem Sulistrowickim i Przełęczą Tompadła łańcuch Wzgórz Oleszeńskich z najwyższą Radunią (513 m n.p.m.).  

 

Nazwa góry Ślęża pochodzi od słowiańskiego słowa ślęg oznaczającego wilgoć. Nazwa ta sugeruje charakterystyczny dla regionu mikroklimat wytworzony specyficznym usytuowaniem Masywu. Jego odosobnienie i znaczne różnice wysokości sprawiają, że temperatury są niższe od panujących w najbliższej okolicy i występuje tu stosunkowo duża ilość opadów a także największa ilość burz w Europie.
 

W dawnych wiekach Ślęża była miejscem kultu religijnego, siedzibą bogów. Z tamtych czasów przetrwały liczne rzeźby kultowe i tajemnicze kamienne wały usypane wokół szczytów Ślęży, Raduni i Wieżycy.